foto5 Specjalizacją naszej firmy są tzw. ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej zawodowej, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z  tytułu wykonywania zawodu, ang: professional indemnity insurance, PI  insurance (np. OC architekta, zarządcy, doradcy podatkowego, adwokata,  radcy prawnego, informatyka, brokera walutowego, maklera)  czy  wykonywania określonych czynności zawodowych (np. czynności    konsultanta, doradcy, informatyka, jak i  szeroko rozumianej branży IT). Oferujemy zarówno ubezpieczenia na warunkach obowiązkowych (dla tych grup zawodowych, na które poszczególne przepisy prawa nakładają obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej), jak i ubezpieczenia na tzw. warunkach dobrowolnych (tam gdzie nie ma obowiązku ubezpieczenia). Na warunkach dobrowolnych można również wykupić ubezpieczenie nadwyżkowe, czyli ubezpieczyć się na wyższą sumę gwarancyjną niż to wynika z poszczególnych rozporządzeń regulujących ubezpieczenia obowiązkowe.

Najczęściej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pokrywa szkody osobowe (komuś się stanie krzywda) i szkody rzeczowe (komuś coś zostanie zniszczone), natomiast nie obejmuje swoim zakresem tzw czystych strat finansowych, czyli wydatków na które ubezpieczony narazi swoich kontrahentów/poszkodowanych (ktoś poniósł jakieś koszty wskutek błędu ubezpieczonego) czy utraconych korzyści, których kontrahent/poszkodowany nie osiągnie  z uwagi na popełniony błąd (np. utracone zyski, utracone przychody).

Nasze oferty dostosowujemy do specyfiki działalności naszych Klientów tak, aby ubezpieczenie działało zarówno w przypadku wyrządzenia szkody osobowej, rzeczowej, jak i czystych strat finansowych.

Przykłady zawodów/wykonywanej działalności, które można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej:

 

Branża budowlana:

OC projektanta, OC architekta, OC inżyniera budownictwa.

 

Branża IT:

OC konsultanta komputerowego, OC informatyka, OC projektanta systemów, OC doradcy IT, OC z tytułu wdrażania systemów informatycznych i OC z tytułu eksploatacji systemów informatycznych.

 

Branża finansowa:

OC doradcy finansowego, OC z tytułu zarządzania finansami, OC z tytułu zarządzania aktywami finansowymi lub funduszami, OC maklera giełdowego, OC brokera walutowego, OC doradcy inwestycyjnego, OC księgowego/prowadzenie ksiąg, OC biegłego rewidenta, OC z tytułu obrotu wierzytelnościami.

 

Nieruchomości:

OC zarządcy nieruchomości, OC pośrednika nieruchomości, OC rzeczoznawcy nieruchomości, OC syndyka.

 

Kancelarie prawne:

OC kancelarii prawniczej, OC doradcy podatkowego,  OC adwokata, OC radcy prawnego, OC notariusza.

 

Inne:

OC tłumacza.