firma-4

 

Dobre ubezpieczenie firmy, czy przedsiębiorstwa to ubezpieczenie  kompleksowe.  Dzięki niemu przedsiębiorca minimalizuje, lub eliminuje  wiele ryzyk, które mogą  sparaliżować bieżącą działalność firmy.

Szeroki zakres możliwych ubezpieczeń wchodzących w skład  „ubezpieczenia  firmowego” zobowiązuje nas do dokładnego i rzetelnego  podejścia w przygotowaniu  oferty. W rezultacie ubezpieczane przez nas małe i duże firmy minimalizują ryzyko  strat, ponosząc niewygórowane koszty. Efektem naszej pracy jest zaufanie wielu  przedsiębiorców od lat korzystających z naszych usług.

 

 

1. Ubezpieczenie podmiotów gospodarczych.

2. Ubezpieczenia majątkowe:

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży i dewastacji
 • Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie
 • Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu stacjonarnego
 • Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu przenośnego
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

3. Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie Autocasco (AC i KR)
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym

4. Ubezpieczenia cargo:

 • w transporcie lądowym
 • w transporcie lotniczym
 • w transporcie morskim
 • krajowe
 • zagraniczne

5. Ubezpieczenia techniczne:

 • Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii
 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

6. Odpowiedzialność cywilna:

 • OC deliktowe
 • OC kontraktowe
 • OC za produkt
 • OC zawodowe
 • OC spedytora i przewoźnika
 • OC członków zarządów spółek kapitałowych

7. Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

8. Ubezpieczenia finansowe:

 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenie kredytów kupieckich
 • Ubezpieczenie kredytu eksportowego
 • Ubezpieczenie utraty zysku

9. Ubezpieczenia rolników:

 • ubezpieczenie upraw
 • ubezpieczenie zwierząt
 • ubezpieczenie budynków
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej