GENERAL TRUST  jest firmą świadczącą usługi pośrednictwa    ubezpieczeniowego, działającą na polskim rynku w charakterze  multiagencji. Specjalizujemy się w sprzedaży sprzedaży specjalistycznych  produktów ubezpieczeniowych skierowanych do przedsiębiorców,  rolników oraz niektórych grup zawodowych.

GENERAL TRUST jest również rzetelnym partnerem w relacjach  biznesowych, który wysoko stawia poprzeczkę standardów obsługi  klienta. Naszą misją jest trwała zmiana mentalności przedsiębiorców poprzez uczynienie ich bardziej przewidującymi i świadomymi swoich decyzji, tak aby uchronić ich przed negatywnymi zdarzeniami które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością. Zależy nam na podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie ubezpieczeń poprzez doradztwo przy wyborze oferty jak i przy późniejszej likwidacji ewentualnej szkody, gdyż wierzymy, że każdy ma prawo do ochrony swoich dóbr osobistych i majątkowych oraz zabezpieczenia swojej firmy.

Naszą misją jest minimalizowanie ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu, przez dostarczanie skutecznych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń. Szczególny nacisk kładziemy na skracanie czasu zawierania polis, redukowanie formalności do minimum oraz profesjonalne doradztwo.

Proponujemy szereg rozwiązań  ubezpieczeniowych zapewniających kompleksową ochronę firmowego majątku  oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej a także pomagających pracownikom w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.